Ceturtais izdevums pēc kārtas ir uzsācis ceļu pie mūsu lasītāja. Dabas aizsardzības temats ir viens no visnozīmīgākajiem pasaulē. Arī šajā krāšņajā izdevumā vēlējāmies aktualizēt un turpināt iepriekš iesākto tematisko ciklu – Dabas aizsardzība, kā arī parādīt mūsu civilizācijas krāšņāko spalvu īpašniekus - Putnus, kuri apdzīvo mūsu Zemes visdažādākās ekosistēmas – jūras un ezerus, palienes pļavas un zemienes, savannas un subtropu džungļus. Dabas ietekme uz cilvēku turpinās arī mūsdienās. Tālab vēlējāmies dot savu artavu, lai cilvēks varētu darboties saskanīgi ar dabu. Un lai tas varētu sekmīgi attīstīties, cilvēkam dziļi un vispusīgi jāiepazīst un jāciena Daba. Nododam Jūsu vērtējumam šo jauno izdevumu, un priecāsimies arī par atsauksmēm, Autors – Oskars Šmeliņš, www.birdspics.com, berta@apollo.lv